Lễ trao Quyết định tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 21/10/2020

Sáng ngày 21/10/2020, PGS.TS.BS.Tăng Chí Thượng, Thành Ủy viên, Bí thư Đảng Ủy , PGĐ Sở Y tế TPHCM đã trao Quyết định về việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM cho BSCKII. Hồng Quốc Khanh.

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM

THS.BSCKII Nguyễn Đức Minh – Giám đốc Bệnh Viện gửi lời Chúc mừng BSCKII. Hồng Quốc Khanh bằng năng lực và trình độ của mình cùng tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức Bệnh viện đoàn kết và xây dựng Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM là Bệnh viện đầu ngành về chuyên khoa Răng Hàm Mặt.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM