KHEN THƯỞNG CÁN BỘ Y TẾ CÓ THÀNH TÍCH CAO TRONG “HỘI THI TAY NGHỀ BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG VIÊN GIỎI NĂM 2022”

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 27/03/2023

Để khuyến khích phong trào thi đua trong thực hiện chuyên môn của các bác sĩ, điều dưỡng viên trong bệnh viện, nâng cao kiến thức, kỹ năng, chất lượng khám chữa bệnh phục vụ người bệnh cũng như đảm bảo tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Bệnh viện Răng Hàm Mặt đã tổ chức Tổng kết Hội thi Tay nghề giỏi Bác sĩ, Điều dưỡng viên, năm 2022 vào sáng ngày 27/3/2023.

Hội thi diễn ra hai vòng thi: lý thuyết và thực hành trực tiếp thực hiện khám, làm bệnh án tại Khoa Lâm sàng. Thông qua hội thi lần này, Ban Giám đốc Bệnh viện mong muốn đẩy mạnh phong trào thi đua học tập phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, hướng tới mục tiêu điều trị và chăm sóc người bệnh toàn diện, để các cán bộ y tế giao lưu học hỏi kinh nghiệm về mọi mặt.

Qua đó, Ban Giám đốc sẽ có căn cứ để đánh giá, phân loại năng lực Bác sĩ, Điều dưỡng viên với mục tiêu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong bình thường mới.