Khoa phục hình

Chuyên khoa Ngày đăng: 09/04/2020

– Khoa Phục Hình Cố Định tiền thân thuộc Khoa Phục Hình – Chỉnh Nha được thành lập năm 1991. Năm 2003 Khoa Phục hình – Chỉnh nha được tách ra thành hai khoa riêng biệt.

– Khoa có đơn vị kỹ thuật số với nhiệm vụ là nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ số mới nhất vào trong điều trị nha khoa

– Khoa là nơi được các công ty bảo hiểm dịch vụ tin tưởng chỉ định cho các bệnh nhân đến điều trị