Thông báo

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 19/08/2021

Về việc gia hạn lần 2 hiệu lực mở thầu.

Gói thầu số 2: mua sắm vật liệu phẫu thuật, cấy ghép nha khoa và chỉnh hình răng mặt năm 2021.