Thông báo mời báo giá cạnh tranh

Thông Báo Chung Ngày đăng: 30/08/2022

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM có nhu cầu mua sắm vật tư y tế theo danh mục sau: