database ham_main_menu class_menu ham_menu class_info ham_info class_data ham_data class_linkweb ham_linkweb Bệnh viện răng hàm mặt thành phố Hồ Chí Minh
Các kỹ thuật cao
  Niềng răng thẩm mỹ công nghệ cao
Ngày đăng tin: 2012-02-13
 
  Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hàm mặt
Ngày đăng tin: 2010-11-01
 
  Cấy ghép răng (Implant)
Ngày đăng tin: 2010-11-01
 
  Nhổ răng bằng phương pháp gây mê
Ngày đăng tin: 2010-11-01
 
  Tẩy trắng răng
Ngày đăng tin: 2010-11-01
 
 
  GIỜ LÀM VIỆC
 
  Trong giờ  
  - Sáng: 7h00-11h00
  - Thông tầm: 11h00-13h00
  - Chiều 13h00-16h00
  Ngoài giờ  
    16h30-19h00
  Sau 19h00  
    * Cấp cứu nha khoa
    * Cấp cứu hàm mặt