database ham_main_menu class_menu ham_menu class_info ham_info class_data ham_data class_linkweb ham_linkweb Bệnh viện răng hàm mặt thành phố Hồ Chí Minh
Các loại hình điều trị chuyên khoa
  Nơi khám và điều trị chuyên khoa răng hàm mặt
Ngày đăng tin: 2010-11-01
 
  Trám răng thẩm mỹ
Ngày đăng tin: 2010-11-01
 
  Tẩy trắng răng
Ngày đăng tin: 2010-11-01
 
  Cấy ghép răng (Implant)
Ngày đăng tin: 2010-11-01
 
  Răng giả các loại
Ngày đăng tin: 2010-11-01
 
Trang: [ 1 ] 2
 
  GIỜ LÀM VIỆC
 
  Trong giờ  
  - Sáng: 7h00-11h00
  - Thông tầm: 11h00-13h00
  - Chiều 13h00-16h00
  Ngoài giờ  
    16h30-19h00
  Sau 19h00  
    * Cấp cứu nha khoa
    * Cấp cứu hàm mặt