database ham_main_menu class_menu ham_menu class_info ham_info class_data ham_data class_data_detail ham_data_detail class_linkweb ham_linkweb Bệnh viện răng hàm mặt thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo
Ngày đăng tin: 0000-00-00
Thông báo mời thầu (16.8.2019)

 

 

     

   
  Các tin liên quan
  Thông báo khóa đào tạo cấp chứng chỉ chỉnh hình răng mặt khóa 16
  Thông báo mời thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế 2019
  Thông báo mời thầu 2019
 
  GIỜ LÀM VIỆC
 
  Trong giờ  
  - Sáng: 7h00-11h00
  - Thông tầm: 11h00-13h00
  - Chiều 13h00-16h00
  Ngoài giờ  
    16h30-19h00
  Sau 19h00  
    * Cấp cứu nha khoa
    * Cấp cứu hàm mặt