database ham_main_menu class_menu ham_menu class_info ham_info class_data ham_data class_data_detail ham_data_detail class_linkweb ham_linkweb Bệnh viện răng hàm mặt thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo
Ngày đăng tin: 0000-00-00
Thông báo khóa đào tạo cấp chứng chỉ chỉnh hình răng mặt khóa 16

 

     

   
  Các tin liên quan
  Thông báo mời thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế 2019
  Thông báo mời thầu 2019
 
  GIỜ LÀM VIỆC
 
  Trong giờ  
  - Sáng: 7h00-11h00
  - Thông tầm: 11h00-13h00
  - Chiều 13h00-16h00
  Ngoài giờ  
    16h30-19h00
  Sau 19h00  
    * Cấp cứu nha khoa
    * Cấp cứu hàm mặt