database ham_main_menu class_menu ham_menu class_info ham_info class_data ham_data class_data_detail ham_data_detail class_linkweb ham_linkweb Bệnh viện răng hàm mặt thành phố Hồ Chí Minh
Hội nghi - Hội thảo
Ngày đăng tin: 2017-09-29
SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 09/2017

Ngày 28/9/2017, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP.HCM đã tổ chức buổi sinh hoạt Khoa học kỹ thuật định kỳ tháng 09 năm 2017 được tổ chức tại hội trường lầu 7. Buổi sinh hoạt có sự tham gia của Ban giám đốc bệnh viện, Trưởng Phó khoa phòng

 

     

Nguồn BVRHM

   
  Các tin liên quan
  SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 08/2017
 
  GIỜ LÀM VIỆC
 
  Trong giờ  
  - Sáng: 7h00-11h00
  - Thông tầm: 11h00-13h00
  - Chiều 13h00-16h00
  Ngoài giờ  
    16h30-19h00
  Sau 19h00  
    * Cấp cứu nha khoa
    * Cấp cứu hàm mặt