database ham_main_menu class_menu ham_menu class_info ham_info class_data ham_data class_data_detail ham_data_detail class_linkweb ham_linkweb Bệnh viện răng hàm mặt thành phố Hồ Chí Minh
Thành tựu đạt được
Ngày đăng tin: 2010-11-01
Thành tựu đạt được

Bệnh viện Răng Hàm Mặt đang trên đà phát triển. Trang thiết bị mới và hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật cao trong khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Do vậy, chất lượng điều trị được nâng cao đem lại uy tín cho Bệnh viện và niềm tin yêu của bệnh nhân.

Công tác chăm sóc răng ban đầu với chương trình nha học đường, Fluor hóa nước máy và các chương trình ngoại viện khác cũng đạt được nhiều kết quả phấn khởi.

Bệnh viện đã vận dụng mọi sáng kiến cải tiến, đa dạng hóa mọi loại hình hoạt động để phục vụ BN, tăng doanh thu viện phí, chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh ngoài giờ để tăng thu nhập cho CB CNV.

Bệnh Viện đang thực hiện qui hoạch tổng thể bệnh viện đến 2020 với các dự án đã tập hợp trình Sở Y tế xin chủ trương nhằm phát triển bệnh viện ngang tầm với các nước trong khu vực và Báo cáo ý tưởng quy hoạch và định hướng phát triển của bệnh viện.

Đẩy mạnh mọi hoạt động mà bệnh viện có thế mạnh từ trước đến nay (Mổ tình thương, Nha lưu động, chương trìng răng giả cho người nghèo) và phát triển hơn nữa các hoạt động khác: Cấp cứu Nha khoa, Nha khoa gia đình, nhổ răng dưới gây mê, thực hiện việc phục vụ bệnh nhân 24/24…

Thành quả đạt được là nhờ sự đoàn kết tốt và quyết tâm cao của Ban Giám đốc, toàn thể CB.CNV, khắc phục mọi khó khăn để xây dựng Bệnh Viện ngày càng hoàn chỉnh hơn.

 

     

Nguồn BVRHM

   
  Các tin liên quan
 
  GIỜ LÀM VIỆC
 
  Trong giờ  
  - Sáng: 7h00-11h00
  - Thông tầm: 11h00-13h00
  - Chiều 13h00-16h00
  Ngoài giờ  
    16h30-19h00
  Sau 19h00  
    * Cấp cứu nha khoa
    * Cấp cứu hàm mặt