database ham_main_menu class_menu ham_menu class_info ham_info class_data ham_data class_data_detail ham_data_detail class_linkweb ham_linkweb Bệnh viện răng hàm mặt thành phố Hồ Chí Minh
Hội nghi - Hội thảo
Ngày đăng tin: 0000-00-00
SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 4

Thời gian: 13g30 ngày 01/04/2016

Địa điểm: Hội trường lầu 7 – BV Răng Hàm Mặt TP HCM

 

STT

Tên đề tài

Báo cáo viên

1

Liên quan giữa răng khôn hàm dưới và ống hàm dưới trên phim Panorex

BS CKI. Bảo Phước Đức

2

Đánh giá tổng kết viêm quanh Implant sau 8 năm tại BV RHM TP. HCM

BS CKII. Trần Xuân Thắng

BS. Phạm Hoàng Viết Vy

3

Kỹ thuật nâng xoang kín trong cấy ghép nha khoa

ThS. BS. Hồ Tân Tân

 

 

      GIÁM ĐỐC

                                                                                            ( Đã ký )

                                                                    ThS. BS CKII. NGUYỄN ĐỨC MINH

 

     

   
  Các tin liên quan
  LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM 2016
 
  GIỜ LÀM VIỆC
 
  Trong giờ  
  - Sáng: 7h00-11h00
  - Thông tầm: 11h00-13h00
  - Chiều 13h00-16h00
  Ngoài giờ  
    16h30-19h00
  Sau 19h00  
    * Cấp cứu nha khoa
    * Cấp cứu hàm mặt