database ham_main_menu class_menu ham_menu class_info ham_info class_data ham_data class_data_detail ham_data_detail class_linkweb ham_linkweb Bệnh viện răng hàm mặt thành phố Hồ Chí Minh
Các loại hình điều trị chuyên khoa
Ngày đăng tin: 2010-11-01
Răng giả các loại

Tháo lắp toàn bộ

Tháo lắp bán phần

Hàm khung

Hàm khung liên kết

Mão sứ, toàn sứ

Mão sứ kim loại quý

Răng giả trên Implant

 

 

     

Nguồn BVRHM

   
  Các tin liên quan
  Phẫu thuật hàm mặt
  Phẫu thuật trong miệng
  Chỉnh hình răng mặt
  Nha chu
  Chữa răng nội nha
  Điều trị răng trẻ em
 
  GIỜ LÀM VIỆC
 
  Trong giờ  
  - Sáng: 7h00-11h00
  - Thông tầm: 11h00-13h00
  - Chiều 13h00-16h00
  Ngoài giờ  
    16h30-19h00
  Sau 19h00  
    * Cấp cứu nha khoa
    * Cấp cứu hàm mặt